کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تهذیب الاخلاق
تهذیب الاخلاق
زبان: عربی
نویسنده: یحیی ابن زکریا
سرعنوان موضوعی: اخلاق، اخلاق > فلسفه
آثار مرتبط
ترجمه تهذیب الأخلاق ۱. ترجمه تهذیب الأخلاق (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد دامادی
• تهذیب الأخلاق، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با تعلیق: محمد دامادی، مصحح: محمد دامادی
همچنین نگاه کنید
یحیی ابن زکریا یحیی ابن زکریا (نویسنده)