کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه و مذهب   /   تاریخ فلسفه
تاریخ فلسفه
زبان: فارسی
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
سرعنوان موضوعی: فلسفه > تاریخ
رده کنگره: ‎B‎ ‎7‎2‎ ‎/‎ک‎2‎ ‎ت‎2
تاریخ فلسفه
تاریخ فلسفه
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
شرح پدیدآور: فردریک کاپلستون
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه. و جلد نهم‌ توسط شرکت‌ انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی‌ منتشر گردیده‌ است‌.
کتابنامه.
ج‌. ۱. یونان‌ و روم‌/ ترجمه‌ جلال‌الدین‌ مجتبوی‌ .-- ج‌. ۲. .-- ج‌. ۴. از دکارت‌ تا لایب‌ نیتس‌/ ترجمه‌ غلامرضا اعوانی‌ .-- ج‌. ۵. فیلسوفان‌ انگلیسی‌ از هابز تا هیوم‌/ ترجمه‌ امیرجلال‌الدین‌ اعلم‌ .-- ج‌. ۶. از ولف‌ تا کانت‌/ ترجمه‌ اسماعیل‌ سعادت‌ و منوچهر بزرگمهر .-- ج‌. ۷. از فیشته‌ تا نیچه‌/ ترجمه‌ داریوش‌ آشوری‌ .-- ج‌. ۸. از بنتام‌ تا راسل‌/ ترجمه‌ بهاآالدین‌ خرمشاهی‌ .-- ج‌. ۹. من‌ دوبیران‌ تا سارتر/ترجمه‌ عبدالحسین‌ آذرنگ‌، محمود یوسف‌ ثانی‌
آثار مرتبط
۱. A history of philosophy (ترجمه برای)