کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   رسالة ایساغوجی فی علم المنطق
رسالة ایساغوجی فی علم المنطق
زبان: عربی
نویسنده: اثیرالدین ابهری
آثار مرتبط
الفوائد الفناریه ۱. الفوائد الفناریه (شرح با عنوان)
نویسنده: محمد فناری
• شرح فناری فی علم المنطق علی ایساغوجی، داراحسان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
همچنین نگاه کنید
اثیرالدین ابهری اثیرالدین ابهری (نویسنده)