کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Don’t sweat the small stuff
Don’t sweat the small stuff
زبان: انگلیسی
نویسنده: ریچارد کارلسون
آثار مرتبط
۱. زندگی یک فوریت نیست (ترجمه با عنوان)
مترجم: فاطمه معتمدی
روزنه، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
ریچارد کارلسون ریچارد کارلسون (نویسنده)