کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تاریخ الغیبة الکبری
تاریخ الغیبة الکبری
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله سید محمد صدر
آثار مرتبط
تاریخ غیبت کبری ۱. تاریخ غیبت کبری (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن افتخار زاده
شرکت نشر و تبلیغ معارف، تهران، ۱۳۷۱ش.
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمد صدر آیة الله سید محمد صدر (نویسنده)