کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   الإحتجاج
الإحتجاج
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن علی طبرسی
سرعنوان موضوعی: اسلام > احتجاجات، شیعه > احتج‍‍اج‍‍ات‌
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎8‎/‎4‎ ‎/‎ط‎2‎ ‎الف‎3
المطبوع من الكتاب:
الإحتجاج
الإحتجاج
اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی؛ تحقیق ابراهیم البهادری،محمدهادی به؛ باشراف جعفر سبحانی
محقق: ابراهیم بهادری و محمد هادی به
اشراف: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
الإحتجاج
الإحتجاج
دار الاسوة، تهران، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی؛ تحقیق ابراهیم البهادری، محمد هادی به؛ باشراف جعفر السبحانی
محقق: محمد هادی به و ابراهیم بهادری
اشراف: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۲۹۷/۴۷۹
توضیح: کتابنامه.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الاحتجاج الاحتجاج
مخطوطة کتابخانه آستانه حضرت معصومه س، برقم ۹۵۱۴.
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن علی طبرسی
سرعنوان موضوعی: اسلام > احتجاجات، شیعه > احتج‍‍اج‍‍ات‌
کاتب: عبدالحق بن محمّد بن عیسی حسین مکی بحرانی
تاریخ کتابت: ۹۸۰ق.
شماره نسخه عکسی: م/۲۳۶