کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید عبدالله شیرازی
جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید عبدالله شیرازی
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله سید عبدالله موسوی شیرازی
سرعنوان موضوعی: جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-‎۱۳۶۷ > اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌، جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-‎۱۳۶۷ > اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌، شیرازی، عبدالله، ۱۲۷۱ـ ۱۳۶۳ > پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎5‎9‎7‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ج‎9
جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید  عبدالله شیرازی
جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید عبدالله شیرازی
موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی امام امیرالمومنین (ع)، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۴ق.
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تنالگان: گردآورنده‌ دفتر مدرسه‌ علمیه‌ امام‌ امیرالمومنین‌
توضیح: بمناسبت‌ چهارمین‌ سالگرد جنگ‌ تحمیلی‌.
نمونه.