کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام
عنوان موازی: ‎Biography & academic life of Hamid Farzam‬.‬.
زبان: فارسی
گردآورنده: امید قنبری
سرعنوان موضوعی: فرزام‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۰۰ - > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، معلمان > ایران > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎4‎9‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: تنظیم امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۵۲۸-۰۴۰-۰
فروست: مجموعه‌ زندگی‌نامه‌ها؛ شماره‌ ۴۹. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۱۸
توضیح: مصور.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآورنده)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)