کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   طرق حدیث الغدیر
طرق حدیث الغدیر
زبان: عربی
گردآورنده: امیر تقدمی معصومی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎4‎5‎ ‎/‎غ‎4‎ ‎الف‎2‎6 , ‎B‎P‎ ‎1‎4‎5‎ ‎/‎غ‎4‎ ‎ت‎7‎5
المطبوع من الكتاب:
طرق حدیث الغدیر
طرق حدیث الغدیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق. برابر ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: بروایة ابی القاسم ثقة الدین علی بن الحسن الدمشقی الشافعی الشهیر بابن عساکر؛جمع و تحقیق امیر التقدمی المعصومی
محقق: طرق حدیث الغدیر
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۷۰۰۷-۸۰-۹
طرق حدیث الغدیر
طرق حدیث الغدیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق. برابر ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: بروایة الحافظ ابی القاسم ثقة الدین علی بن الحسن الدمشقی الشافعی الشهیر بابن عساکر المتوفی سنة ۵۷۱؛ جمع و تحقیق امیر التقدمی المعصومی
محقق: امیر تقدمی معصومی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۳۹۷-۱۷۰-۸
توضیح: چاپ‌ قبلی‌: دلیل‌؛ ۱۳۷۹
طرق حدیث الغدیر
طرق حدیث الغدیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.
شرح پدیدآور: بروایه‌ ابی‌ بکر ابن‌ ابی شیبة الواسطی،و ابی‌ عبدالله‌ احمدبن‌ حنبل‌ الشیبانی‌، و ابی‌ بکر ابن‌عاصم الشیبانی؛جمع‌ و تحقیق‌ امیر التقدمی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۳۹۷-۱۶۹-۴
همچنین نگاه کنید
امیر تقدمی معصومی امیر تقدمی معصومی (گردآورنده)
طرق حدیث الغدیر طرق حدیث الغدیر (محقق)
دلیل ما دلیل ما (ناشر)