کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   قصائد مغضوب علیها
قصائد مغضوب علیها
زبان: عربی
نویسنده: نزار قبانی
آثار مرتبط
۱. قصاید خشم برانگیز نزار قبانی (ترجمه با عنوان)
مترجم: علی زمانی علویجه
• قصاید خشم برانگیز و دمشق نزار قبانی، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
نزار قبانی نزار قبانی (نویسنده)