کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   West-Östlicher Divan
West-Östlicher Divan
زبان: آلمانی
نویسنده: یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته
آثار مرتبط
۱. دیوان غربی - شرقی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود حدادی
بازتاب نگار، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته (نویسنده)