کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Cambridge history of Iran، 1981 - 1991
The Cambridge history of Iran، 1981 - 1991
زبان: انگلیسی
ویراستار: ویلیام بین فیشر
آثار مرتبط
تاریخ ایران کمبریج ۱. تاریخ ایران کمبریج (ترجمه با عنوان)
مترجم: تیمور قادری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.، 7 جلد
۲. مردم ایران (ترجمه قسمتی از کتاب با عنوان)
مترجم: مرتضی ثاقب فر
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳. سرزمین ایران (ترجمه قسمتی از کتاب با عنوان)
مترجم: مرتضی ثاقب فر
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
ویلیام بین فیشر ویلیام بین فیشر (ویراستار)