کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   دفاعیات عین القضاة همدانی ترجمه رساله شکوی الغریب
دفاعیات عین القضاة همدانی ترجمه رساله شکوی الغریب
زبان: فارسی
مترجم: قاسم انصاری
سرعنوان موضوعی: عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.، عرفان > دفاعیه ها و ردیه ها، عین ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۲۵ -، تصوف > متون قدیمی تا قرن14
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎2‎/‎7‎5‎ ‎/‎ع‎9‎ ‎د‎7
دفاعیات عین القضاة همدانی ترجمه رساله شکوی الغریب
دفاعیات عین القضاة همدانی ترجمه رساله شکوی الغریب
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۰ش.
شرح پدیدآور: ترجمه و تحشیه قاسم انصاری
با تعلیق: قاسم انصاری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور.
واژه نامه : ص . ۸۷-۹۸
در مجله نشر دانش، سال دوم شماره ۳ نقد و بررسی شده است.
همچنین نگاه کنید
قاسم انصاری قاسم انصاری (مترجم)
کتابخانه منوچهری کتابخانه منوچهری (ناشر)