کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
زبان: عربی
گردآورنده: عمرو جاحظ
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎3‎9‎/‎2‎3‎0‎ ‎/‎ر‎5
مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.
شرح پدیدآور: شرح رشید وطواط
مصحح: جلال الدین محدث ارموی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: چاپ‌ دیگر: نخل‌ د‌انش‌، ۱۳۷۸ کتاب‌ حاضر شرحی‌ بر کتاب‌ "‌المئه‌ ‌الکلمه‌" می‌باشد.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۱. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام (شرح با عنوان)
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
همچنین نگاه کنید
عمرو جاحظ عمرو جاحظ (گردآورنده)
جلال الدین محدث ارموی جلال الدین محدث ارموی (مصحح)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)