کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   متون شرقی، شیوه های غربی
متون شرقی، شیوه های غربی
عنوان فرعی: شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین
عنوان قراردادی: شاهنامه. شرح
زبان: فارسی
نویسنده: محمود امیدسالار
سرعنوان موضوعی: فردوسی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. > شاهنامه > ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌، فردوسی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. > شاهنامه > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎4‎9‎5‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎م‎2
ضمیمه آینه میراث - 17
ضمیمه آینه میراث - 17
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
شرح پدیدآور: اثر محمود امید سالار؛ صاحب امتیاز مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ مدیر مسئول اکبر ایرانی؛ سردبیر جمشید کیان فر
سرشناسه: امیدسالار، محمود، ۱۳۲۹-
رده دیویی: ۸فا۱/ ۲۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
یادداشت: آینه میراث، سال هفتم، ضمیمه ۱۷، سال ۱۳۸۸
همچنین نگاه کنید
محمود امیدسالار محمود امیدسالار (نویسنده)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)