کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم سیاسی   /   قانون شاهنشاهی
قانون شاهنشاهی
زبان: فارسی
نویسنده: ادریس بن علی بدلیسی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
سرعنوان موضوعی: کشورداری > کشورهای اسلامی > متون قدیمی تا قرن14، پادشاهی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، علوم سیاسی > متون قدیمی تا قرن 14
رده کنگره: ‎J‎C‎ ‎4‎9‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎ق‎2
قانون شاهنشاهی
قانون شاهنشاهی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف ادریس‌ بن‌ حسام‌ الدین بدلیسی؛ تصحیح عبدالله مسعودی‌ آرانی.
سرشناسه: بدلیسی، ادریس‌ بن علی، ‏‫ ‏- ۹۲۶ ق.
مصحح: عبدالله مسعودی آرانی
رده دیویی: ۳۲۰/۱۰
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۸۷-۹۶۴-۸۷۰۰-۶۳-۳
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۷۵. رسائل؛ ۴. علوم و معارف اسلامی؛ ۱.
یادداشت: کتابنامه: ص. [۱۴۱]- ۱۴۵. و نمایه
همچنین نگاه کنید
ادریس بن علی بدلیسی ادریس بن علی بدلیسی (نویسنده)
مصطفی امیری مصطفی امیری (مترجم مقدمه به انگلیسی)
عبدالله مسعودی آرانی عبدالله مسعودی آرانی (مصحح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)