کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   اصول فلسفه و روش رئالیسم
اصول فلسفه و روش رئالیسم
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی، واقع گرایی
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎3‎9‎2‎ ‎/‎الف‎6
المطبوع من الكتاب:
اصول فلسفه و روش رئالیسم
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۲ش.، 5 جلد
شرح پدیدآور: نگارش‌ محمدحسین‌ طباطبائی‌؛ با مقدمه‌ و پاورقی‌ مرتضی مطهری
با مقدمه: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
با تعلیق: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،دفتر انتشارات اسلامی؛۱۰،۱۱
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۳۲ توسط انتشارات‌ دارالعلم‌ قم‌ بچاپ‌ رسیده‌ است‌.
کتابنامه.
اصول فلسفه و روش رئالیسم
اصول فلسفه و روش رئالیسم
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۳۲ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: نگارش‌ محمدحسین‌ طباطبائی‌؛ با مقدمه‌ و پاورقی‌ مرتضی مطهری
با مقدمه: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
با تعلیق: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان