کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   مجموعه مصنفات شیخ اشراق
مجموعه مصنفات شیخ اشراق
زبان: عربی، انگلیسی
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، تصوف > متون قدیمی تا قرن14
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎۷‎۲‎۴‎ ‎/‎م‎3
مجموعه مصنفات شیخ اشراق
مجموعه مصنفات شیخ اشراق
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: شهاب الدین یحیی سهروردی؛ بتصحیح و مقدمه هنری کربین
با مقدمه: هانری کربن
مصحح: هانری کربن
مصحح جلد 3: دکتر سید حسین نصر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۴۲۶-۱۵۰-x
توضیح: مصور.
جلد سوم فارسی می باشد.