کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
عنوان قراردادی: جامع‌التواریخ. برگزیده
زبان: فارسی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > قرن 3- 6ق.، ایران > تاریخ > سامانیان، 279- 389ق.، ایران > تاریخ > غزن‍وی‍ان‌، ق‌۵۸۲ - ۳۵۱، ایران > تاریخ > دیلمان، 320 - 447 ق
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎6‎4‎5‎ ‎/‎ر‎9‎ ‎ج‎2
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف رشید‌الدین فضل‌ الله‌ همدانی؛ تصحیح و تحشیه محمد روشن
سرشناسه: رشید‌الدین فضل‌ الله، ۶۴۸؟ - ۷۱۸ق.
مصحح: محمد روشن
حاشیه نویس: محمد روشن
رده دیویی: ۹۵۵/۰۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۸۷-۹۶۴-۸۷۰۰-۳۹-۸
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۵۵
یادداشت: نمایه و ص. ع. به‌انگلیسی: ...Rashid al - din Fazl Allah Hamidani. Jami al - Tavavikh (History of Samaniyan Va و عنوان دیگر: تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان