کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
عنوان موازی: ‎Biography & academic life of Noushafarin Ansari‬.
زبان: فارسی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
سرعنوان موضوعی: سرگذشتنامه > مجموعه ها، انصاری، ن‍وش‌ آف‍ری‍ن‌ (م‍ح‍ق‍ق‌)، ۱۳۱۸ - > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، کتابداران ایرانی > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎5‎3‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، تیر ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: ویرایش و تنظیم امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
فروست: مجموعه‌ زندگی‌ نامه‌ها؛ شماره‌ ۵۳. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۲۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۱۸۸ - ۱۸۴
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآوری و ویرایش)
نوش آفرین انصاری نوش آفرین انصاری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)