کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
عنوان موازی: ‎Biography & academic life of M. A. Najm - ol molk
زبان: فارسی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
سرعنوان موضوعی: سرگذشتنامه > مجموعه ها، نجم الدول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍غ‍ف‍ارب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، 1259- 1326ق.، منجمان ایرانی
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎5‎1‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: مصاحبه و ویرایش امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۵۲۸-۰۳۸-۹
فروست: مجموعه‌ زندگی‌نامه‌ها؛ شماره‌ ۵۱. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۲۰
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۱۰۲ - ۱۰۱؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، جدول‌، عکس‌.
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآوری و ویرایش)
عبدالغفار نجم الدوله عبدالغفار نجم الدوله
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)