کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی
عنوان موازی: ‎Biography and A cademic life of M. A. Shrani‬.
زبان: فارسی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
سرعنوان موضوعی: سرگذشتنامه > مجموعه ها، شعران‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۲ - ۱۲۸۱ > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎6‎5‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: ویراستار امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۵۲۸-۰۲۴-۹
فروست: مجموعه‌ زندگی‌ نامه‌ها؛ شماره‌ ۶۵. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۳۴
توضیح: کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه‌، عکس‌.
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآوری و ویرایش)
علامه ابوالحسن شعرانی علامه ابوالحسن شعرانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)