کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   زیارت جامعه کبیره
زیارت جامعه کبیره
زبان: عربی
آثار مرتبط
شرح زیارت جامعه کبیره ۱. شرح زیارت جامعه کبیره (شرح با عنوان)
شرح الزیاره الجامعه الکبیره ۲. شرح الزیاره الجامعه الکبیره (شرح با عنوان)
نویسنده: احمد بن زین الدین احسائی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۵ش.، 4 جلد
۳. ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌ (شرح با عنوان)
نویسنده: عبدالله شبر
الشموس الطالعة فی شرح الزیارة الجامعة ۴. الشموس الطالعة فی شرح الزیارة الجامعة (شرح با عنوان)
الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه ۵. الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه (شرح با عنوان)
شارح: جواد کربلائی
منشورات الاعلمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
• قم، -۸۱۱ ۶ش.، 5 جلد، مصحح: اسدی، محسن.
ترجمه زیارت جامعه کبیره ۶. ترجمه زیارت جامعه کبیره (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضی جعفر نقوی
• زیارت جامعه، دار الثقافة الاسلامیه، پاکستان، 1989م.