کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
زبان: فارسی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: نثر فارسی > قرن 7ق.، ایران > تاریخ > اتابکان فارس، 543- 684ق.، ایران > شاهان و فرمانروایان > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎9‎1‎7‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎ج‎2
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف رشید الدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و تحشیه محمد روشن
سرشناسه: رشیدالدین‌ فضل‌ الله‌، ۶۴۸؟-۷۱۸ق‌.
با تعلیق: محمد روشن
مصحح: محمد روشن
رده دیویی: ۹۵۵/۰۵۵
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۰۴-۷
فروست: میراث مکتوب؛ ۲۰۴. تاریخ و جغرافیا؛ ۳۹
همچنین نگاه کنید
رشیدالدین فضل الله رشیدالدین فضل الله (نویسنده)
محمد روشن محمد روشن (با تعلیق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)