کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   ایقاظ النائمین
ایقاظ النائمین
زبان: عربی
نویسنده: ملاصدرا
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎‎‎ ‎1‎0‎6‎8‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎م‎9
ایقاظ النائمین
ایقاظ النائمین
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱ش.
شرح پدیدآور: تالیف صدرالدین محمد بن ابرهیم الشیرازی(صدرالمتالهین)؛ با مقدمه و تصحیح محسن مؤیدی
با مقدمه: محسن مویدی
مصحح: محسن مویدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۷۷] - ۷۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.