کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   آگاهی و گواهی
آگاهی و گواهی
عنوان فرعی: ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق
عنوان قراردادی: [رساله‌ فی‌ التصور التصدیق‌. فارسی‌]
زبان: فارسی
مترجم: مهدی حائری یزدی
سرعنوان موضوعی: شناخت(فلسفه اسلامی)، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎0‎7‎0‎ ‎/‎آ‎3
آگاهی و گواهی
آگاهی و گواهی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: صدرالمتألهین شیرازی؛ ترجمه مهدی حائری یزدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌؛۵۸۲
آثار مرتبط
۱. رسالة فی التصور و التصدیق (شرح برای)
نویسنده: ملاصدرا
دارالخلافه، تهران، ۱۳۱۱ق.
• رسالة التصور و التصدیق، بیدار، قم، ۱۳۷۱ش.
۲. رسالة فی التصور و التصدیق (ترجمه برای)
نویسنده: ملاصدرا
دارالخلافه، تهران، ۱۳۱۱ق.
• رسالة التصور و التصدیق، بیدار، قم، ۱۳۷۱ش.