کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   نوشته بر دریا
نوشته بر دریا
عنوان فرعی: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی
زبان: فارسی
نویسنده: ابوالحسن علی خرقانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎8‎ ‎/‎ش‎7‎ ‎الف‎2
نوشته بر دریا
نوشته بر دریا
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: مقدمه‌، تصحیح‌ و تعلیقات‌ محمدرضا شفیعی کدکنی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۳۷۲-۱۴۰-x
فروست: میراث‌ عرفانی‌ ایران‌؛۲
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
ابوالحسن علی خرقانی ابوالحسن علی خرقانی (نویسنده)
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (با مقدمه)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)