کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   دفتر روشنایی
دفتر روشنایی
عنوان فرعی: از میراث عرفانی بایزید بسطامی
عنوان قراردادی: [کتاب‌ النور. فارسی‌ - عربی‌]
زبان: فارسی
مترجم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سرعنوان موضوعی: بایزید ب‍س‍طام‍ی‌، طی‍ف‍ورب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۸۸؟ - ‌۲، عارفان، تصوف، نثر فارسی > قرن5ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎4‎ ‎/‎ب‎2‎ ‎س‎9‎3‎0‎4‎1‎
دفتر روشنایی
دفتر روشنایی
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: گردآورنده‌ محمدبن‌ علی‌ سهلگی‌؛ ترجمه‌ محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۳۷۲-۱۰۳-۵
فروست: میراث‌ عرفانی‌ ایران‌؛۱
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
۱. کتاب النور (ترجمه برای)
گردآورنده: محمد سهلگی
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (مترجم)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)