کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر
چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر
زبان: فارسی
سرعنوان موضوعی: ابوسع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، ق‌۴۴۰ - ۳۵۷، عارفان > سرگذشتنامه، تصوف
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎8‎ ‎/‎ش‎7‎ ‎الف‎2‎5
چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر
چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: مقدمه‌، تصحیح‌ و تعلیقات‌ محمدرضا شفیعی کدکنی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۳۷۲-۱۴۲-۶
فروست: میراث‌ عرفانی‌ ایران‌؛۳
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (با مقدمه)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)