کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌]
ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌]
زبان: فارسی
مترجم: محمد خواجوی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎۱‎۲‎۹‎ ‎‭‎/‎ک‎‌‎۸‎ک‎‌‎۲‎۲‎۰‎۲‎۶
ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌]
ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌]
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ ترجمه و تعلیق محمد خواجوی
با تعلیق: محمد خواجوی
مصحح: محمد خواجوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور،نمونه.
آثار مرتبط
شرح اصول الکافی ۱. شرح اصول الکافی (ترجمه برای)
نویسنده: ملاصدرا
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با تعلیق: حکیم ملا علی نوری، مصحح: محمد خواجوی
همچنین نگاه کنید
محمد خواجوی محمد خواجوی (مترجم)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (ناشر)