کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   شرح حکمت متعالیه
شرح حکمت متعالیه
عنوان فرعی: اسفار اربعه [از محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌]
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
سرعنوان موضوعی: صدرال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، 97 > الحکمه المتعالیه فی الاسفار الربعه > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎‎‎ ‎1‎0‎8‎3‎ ‎/‎ج‎9
شرح حکمت متعالیه
شرح حکمت متعالیه
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: عبدالله جوادی آملی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه.
آثار مرتبط
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة ۱. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة (شرح برای)
نویسنده: ملاصدرا
• الاسفار الاربعة، دارالمعارف الاسلامیة، قم، ۱۳۸۳ق.، 10 جلد
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۶۸ش.، 9 جلد
همچنین نگاه کنید
آیة الله عبدالله جوادی آملی آیة الله عبدالله جوادی آملی (نویسنده)
الزهراء الزهراء (ناشر)