کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مبادی العربیة
مبادی العربیة
زبان: عربی
نویسنده: رشید شرتونی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > صرف و نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎ش‎3‎4‎ ‎م‎2‎
مبادی العربیة
مبادی العربیة
موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ 11م، قم، ۱۴۲۰ق.
شرح پدیدآور: للمعلم رشید الشرتونی؛ تنقیح و اعداد حمید المحمدی
به کوشش: حمید محمدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۵۹۷۶-۷۱-۵
توضیح: کتابنامه.
مصور، جدول.
همچنین نگاه کنید
رشید شرتونی رشید شرتونی (نویسنده)
حمید محمدی حمید محمدی (به کوشش)
موسسه انتشارات دارالعلم موسسه انتشارات دارالعلم (ناشر)