کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   رسالة الطیر ابن سینا
رسالة الطیر ابن سینا
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: عمر بن سهلان ساوی (ساوجی)
سرعنوان موضوعی: ابن سینا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‌ > رسالة الطیر > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎5‎2‎3‎ ‎/‎س‎2‎ ‎ر‎5
رسالة الطیر ابن سینا
رسالة الطیر ابن سینا
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: شارح عمر بن سهلان ساوی ؛ به اهتمام محمدحسین اکبری
به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
۱. رسالة الطیر (شرح برای)
نویسنده: ابوعلی سینا
همچنین نگاه کنید
عمر بن سهلان ساوی (ساوجی) عمر بن سهلان ساوی (ساوجی) (نویسنده)
محمدحسین اکبری ساوی محمدحسین اکبری ساوی (به کوشش)
الزهراء الزهراء (ناشر)