کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
زبان: فارسی
نویسنده: فریده رازی
سرعنوان موضوعی: فارسی > واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌ > عربی، زبان عربی > واژه نامه ها > فارسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎9‎2‎5‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎ر‎2‎
فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: فریده رازی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ‎۹۶۴-۳۰۵-۶۳۳-۳‬
فروست: نشر مرکز؛ شماره‌ نشر ۱۱۵
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. دوازده‌ - سیزده‌.
چاپ‌ اول‌ این‌ کتاب‌ با عنوان‌ "فرهنگ‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر" در سال‌ ۱۳۶۶ منتشر شده‌ است‌.
چاپ‌ چهارم‌: ۱۶۵۰۰ :۱۳۸۰ ریال‌.
همچنین نگاه کنید
فریده رازی فریده رازی (نویسنده)
نشر مرکز نشر مرکز (ناشر)