کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   فارسی اصفهانی
فارسی اصفهانی
زبان: فارسی
نویسنده: ایران کلباسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎0‎2‎4‎ ‎/‎ک‎8‎ ‎الف‎6‎2
فارسی اصفهانی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف ایران کلباسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۰۱.
جدول.
همچنین نگاه کنید
ایران کلباسی ایران کلباسی (نویسنده)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (ناشر)