کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   تائیه عبدالرحمن جامی
تائیه عبدالرحمن جامی
زبان: فارسی
شاعر: عبدالرحمن جامی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎4‎2‎4‎4‎ ‎/‎الف‎2‎0‎4‎1‎ ‎ت‎2
تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض
تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: مقدمه‌، تصحیح‌ و تحقیق‌ صادق خورشا
محقق: صادق خورشا
با مقدمه: صادق خورشا
مصحح: صادق خورشا
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۵۵۴۸-۴۵-۴
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۳۹] - ۳۴۶
آثار مرتبط
التائیة الکبری ۱. التائیة الکبری (ترجمه برای)
شاعر: عمر ابن فارض
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا
همچنین نگاه کنید
عبدالرحمن جامی عبدالرحمن جامی (شاعر)
صادق خورشا صادق خورشا (محقق)
نشر نقطه نشر نقطه (ناشر)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)