کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
زبان: فارسی
شاعر: ابوسعید ابوالخیر
سرعنوان موضوعی: ابوسع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، ق‌۴۴۰ - ۳۵۷، شعر فارسی > قرن5ق
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎5‎5‎4‎ ‎/‎ر‎2
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: با تصحیح و مقدمه و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی
با مقدمه: سعید نفیسی
با تعلیق: سعید نفیسی
مصحح: سعید نفیسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: چاپ‌ ششم‌: ۱۳۷۶؛ بها: ۷۰۰۰ ریال‌ :‎ISBN ۹۶۴-۵۲۶۰-۴۱-۸‬.
کتابنامه‌: ص‌. ۲۰۰ - ۱۷۷
همچنین نگاه کنید
ابوسعید ابوالخیر ابوسعید ابوالخیر (شاعر)
سعید نفیسی سعید نفیسی (با مقدمه)
انتشارات کتابخانه سنائی انتشارات کتابخانه سنائی (ناشر)