کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   حافظ نامه
حافظ نامه
عنوان فرعی: شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ
عنوان موازی: Hafiz-Nameh (A selective commentary on Hafiz Ghazals)
زبان: فارسی
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
سرعنوان موضوعی: حافظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق > دیوان > نقد و تفسیر، شعر فارسی > قرن8ق. > تاریخ و نقد
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎‎‎ ‎5‎4‎2‎7‎ ‎/‎خ‎4‎ ‎ح‎2‎
حافظ نامه
حافظ نامه
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نوشته بهاءالدین خرمشاهی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
آثار مرتبط
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ (شرح برای)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار