کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   الموت
الموت
عنوان فرعی: آیاته أربعون آیة کریمة، أحادیثه أربعون حدیثا شریفا، أحکامه موجز فی أحکام الأموات
زبان: عربی
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
سرعنوان موضوعی: زندگی پس از مرگ، مرگ > ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌، رستاخیز > جنبه های قرآنی، مرگ
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎2‎/‎2‎2‎ ‎/‎م‎8‎ ‎ح‎5
الموت
الموت
موسسه قلم اسلامی، قم، ۱۴۲۳ق.
شرح پدیدآور: بقلم محمدرضا الحسینی الجلالی
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
استاد سید محمدرضا حسینی جلالی استاد سید محمدرضا حسینی جلالی (نویسنده)
موسسه قلم اسلامی موسسه قلم اسلامی (ناشر)