کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > اصفهان > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎5‎ ‎الف‎6
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری؛ مقدمه احمد شعبانی
با مقدمه: احمد شعبانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۹۸۸-۰۱۰-۵
فروست: دانشگاه اصفهان؛ ۴۴۷:معرفی میراث مخطوط؛ ۴۰