کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
زبان: فارسی
شاعر: ابراهیم عراقی همدانی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن7ق.، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎2‎4‎0‎ ‎/‎ک‎8
المطبوع من الكتاب:
کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: به کوشش سعید نفیسی
با مقدمه: سعید نفیسی
مصحح: سعید نفیسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: عنوان‌ روی‌ جلد: کلیات‌ عراقی‌.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
دی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: با مقدمه ناصر هیری
با مقدمه: ناصر هیری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
ابراهیم عراقی همدانی ابراهیم عراقی همدانی (شاعر)
سعید نفیسی سعید نفیسی (با مقدمه)
انتشارات کتابخانه سنائی انتشارات کتابخانه سنائی (ناشر)
ناصر هیری ناصر هیری (با مقدمه)
دی دی (ناشر)