کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   المعتبر فی شرح المختصر
المعتبر فی شرح المختصر
عنوان فرعی: شرح‌ فارسی‌ مبسوط بر کتاب‌ مختصر المعانی للعلامه تفتازانی
زبان: فارسی
شارح: عباس ظهیری
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مختصر المعانی، زبان عربی > معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎خ‎8‎ ‎ت‎8‎0‎2‎3‎6‎
المعتبر فی شرح المختصر
المعتبر فی شرح المختصر
حوزه علمیه قم،دفتر تبلیغات‌ ‌اسلامی‌، مرکز ‌انتشار‌ات‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.، 5 جلد
شرح پدیدآور: تالیف عباس ظهیری
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
فروست: حوزه‌ علمیه‌ قم‌، دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌، مرکز انتشارات‌؛ ۵۵۷
توضیح: جلد اول‌ این‌ کتاب‌ توسط عباس‌ ظهیری‌ و جلدهای‌ بعدی‌ توسط مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ چاپ‌ شده‌ است‌.
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
مختصر المعانی ۱. مختصر المعانی (شرح برای)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.