کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   بزم شاعران
بزم شاعران
عنوان فرعی: مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
زبان: فارسی
گردآورنده: مهدی سهیلی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن14. > مجموعه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎1‎9‎0‎ ‎/‎س‎9‎ ‎ب‎4‎
بزم شاعران
بزم شاعران
انتشارات کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۵ش.
شرح پدیدآور: به کوشش و زیر نظر مهدی سهیلی
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
مهدی سهیلی مهدی سهیلی (گردآورنده)
انتشارات کتابخانه سنائی انتشارات کتابخانه سنائی (ناشر)