کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
زبان: فارسی
نویسنده: مستر همفر
مترجم: علی کاظمی
سرعنوان موضوعی: انگلستان > روابط خارجی > ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، کشورهای اسلامی > روابط خارجی > انگلستان، همفر > خاطرات، جاسوسان انگلیسی
رده کنگره: ‎D‎A‎ ‎4‎7‎/‎9‎ ‎/‎ک‎5‎ ‎ه‎2
خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
کانون نشر اندیشه های اسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.
شرح پدیدآور: مقدمه و تعلیقات از حسین لنکرانی
با مقدمه: حسین لنکرانی
با تعلیق: حسین لنکرانی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
مستر همفر مستر همفر (نویسنده)
علی کاظمی علی کاظمی (مترجم)
حسین لنکرانی حسین لنکرانی (با مقدمه)
کانون نشر اندیشه های اسلامی کانون نشر اندیشه های اسلامی (ناشر)