کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   از هزاره ای به هزاره دیگر
از هزاره ای به هزاره دیگر
عنوان فرعی: نقد و معرفی سه کتاب تازه از ترجمه های تالیف ابن سینا منتشر شده در اروپا
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر یحیی مهدوی
سرعنوان موضوعی: ابن سینا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‌ > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎5‎7‎0‎ ‎/‎م‎9‎ ‎الف‎3
از هزاره ای به هزاره دیگر
از هزاره ای به هزاره دیگر
تهران، ۱۳۶۱ش.
شرح پدیدآور: یحیی مهدوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
دکتر یحیی مهدوی دکتر یحیی مهدوی (نویسنده)