کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مکررات المدرس شرح السیوطی
مکررات المدرس شرح السیوطی
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
سرعنوان موضوعی: ابن م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۶۷۲ - ۶۰۰ق‌ > الفیه > نقد و تفسیر، زبان عربی > نحو، سیوطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۹۱۱ - ۸۴۹ق > ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍رض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ الال‍ف‍ی‍ه‌ > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎1‎8‎ ‎الف‎7‎0‎2‎7‎8‎
المطبوع من الكتاب:
مکررات المدرس شرح السیوطی
مکررات المدرس شرح السیوطی
علامه، چاپ دوم، قم، 4 جلد
شرح پدیدآور: الشیخ محمدعلی المدرس الافغانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: 1969م.
محل افست: نجف
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر کتاب‌ بهجه‌ المرضیه‌ سیوطی‌ که‌ خود نیز شرحی‌ است‌ بر کتاب‌ الفیه‌ابن‌مالک‌.
مکررات المدرس شرح السیوطی
مکررات المدرس شرح السیوطی
علامه، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: الشیخ محمدعلی المدرس الافغانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: 1969م.
محل افست: نجف
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر کتاب‌ بهجه‌ المرضیه‌ سیوطی‌ که‌ خود نیز شرحی‌ است‌ بر کتاب‌ الفیه‌ابن‌مالک‌.
آثار مرتبط
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۱. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک (شرح برای)
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
استاد محمدعلی مدرس افغانی استاد محمدعلی مدرس افغانی (نویسنده)
علامه علامه (ناشر)
مطبعة النعمان مطبعة النعمان (افست)