کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی
زبان: فارسی
مترجم: دکتر علی اشرف صادقی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > واژه نامه ها > فارسی، زبان عربی > فقه اللغه
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎6‎3‎6‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎م‎8‎2‎
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: به کوشش علی اشرف صادقی
به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ضمیمه شماره ۱۰ نامه فرهنگستان.