کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جهانگشای خاقان
جهانگشای خاقان
عنوان فرعی: تاریخ شاه اسماعیل
زبان: فارسی
منسوب به: بیجن
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎1‎9‎8‎ ‎/‎ج‎9
جهانگشای خاقان
جهانگشای خاقان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.
شرح پدیدآور: تالیف‌ در ‌۹۵۵ - ۹۴۸هـ ؛ مقدمه و پیوستها الله دتا مضطر
با مقدمه: الله دتا مضطر
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان‌؛ شماره‌ ردیف‌ ۱۰۱
همچنین نگاه کنید
بیجن بیجن (منسوب به)
الله دتا مضطر الله دتا مضطر (با مقدمه)
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (ناشر)