کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای تزیینی   /   رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
زبان: فارسی
به کوشش: حمیدرضا قلیچ خانی
سرعنوان موضوعی: خوشنویسی > تاریخ، خط > تاریخ، کتاب آرایی
رده کنگره: ‎N‎K‎ ‎3‎6‎3‎3‎ ‎/‎آ‎2‎ ‎ق‎7‎8‎
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: به اهتمام حمیدرضا قلیچ خانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۳۷] - ۴۶۳؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
همچنین نگاه کنید
حمیدرضا قلیچ خانی حمیدرضا قلیچ خانی (به کوشش)
روزنه روزنه (ناشر)