کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   حسن دل
حسن دل
عنوان برابر: حسن‌ دل‌ در سیر و سلوک‌ الی‌ الله‌
زبان: فارسی
نویسنده: حکیم آقا محمد بیدآبادی
سرعنوان موضوعی: آداب طریقت
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎9‎/‎6‎ ‎/‎ح‎5‎ ‎ب‎9‎5 , ‎B‎P‎ ‎2‎8‎9‎/‎6‎ ‎/‎ب‎9‎5‎ ‎ح‎5
المطبوع من الكتاب:
حسن دل
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: آقا محمد بیدآبادی(ره)؛ مصحح علی صدرایی خویی
محقق: علی صدرائی خوئی
مصحح: علی صدرائی خوئی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۳۸۸-۳۹-۶
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۱۷۳ _ ۱۷۴
حسن دل
حسن دل
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: آقا محمد بیدآبادی(ره)؛ تحقیق و تصحیح علی صدرایی خویی، محمدجواد نورمحمدی
محقق: علی صدرائی خوئی و محمدجواد نورمحمدی
مصحح: علی صدرائی خوئی و محمدجواد نورمحمدی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۲۷] - ۱۲۸
همچنین نگاه کنید
حکیم آقا محمد بیدآبادی حکیم آقا محمد بیدآبادی (نویسنده)
علی صدرائی خوئی علی صدرائی خوئی (محقق)
نهاوندی نهاوندی (ناشر)
محمدجواد نورمحمدی محمدجواد نورمحمدی (محقق)